Difference between version and version      View first change»»

Back to Fecale Incontinentietriggers, or Fecale Incontinentietriggers version history

At line 2 changed 1 line.
!!!FECALE INCONTINENTIE: CAP-triggers
! DARMPROBLEMEN: CAP-triggers
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [Darmproblemen-CAP|Darmproblemen] in BelRAI te kunnen genereren.
At line 4 changed 8 lines.
In deze [bijlage (PDF)|Fecale incontinentie Triggers.pdf] leest u welke MDS-items u __volledig__ moet invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.
\\
! FECALE INCONTINENTIE: CAP-triggers
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [Fecale incontinentie-CAP|Fecale incontinentie] in BelRAI te kunnen genereren.
||[Home Care|HomeCare] ||Items
||[Home Care|HC] ||Items
At line 20 changed 1 line.
1G5b| [De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren|HCSectieG5]
|G5b| [De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren|HCSectieG5]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]