Difference between version and version      View first change»»

Back to Fecale Incontinentietriggers, or Fecale Incontinentietriggers version history

At line 2 changed 1 line.
!!!FECALE INCONTINENTIE: CAP-triggers
! DARMPROBLEMEN: CAP-triggers
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [Darmproblemen-CAP|Darmproblemen] in BelRAI te kunnen genereren.
At line 4 changed 1 line.
In deze [bijlage (PDF)|Fecale incontinentie Triggers.pdf] leest u welke MDS-items u __volledig__ moet invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.
||[Home Care|HC] ||Items
|C1| [Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming|HCSectieC1]
|C3a| [Gemakkelijk afgeleid|HCSectieC3]
|C3b| [Episodes van onsamenhangend praten|HCSectieC3]
|C3c| [Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag|HCSectieC3]
|C4| [Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren|HCSectieC4]
|G2h| [Toiletgebruik|HCSectieG2]
|G2i| [Beweeglijkheid in bed|HCSectieG2]
|G2j| [Eten|HCSectieG2]
|G5b| [De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren|HCSectieG5]
|H1| [Urinecontinentie|HCSectieH1]
|H3| [Stoelgangcontinentie|HCSectieH3]
|I1a| [Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna) |HCSectieI1]
|I1r| [Longontsteking|HCSectieI1]
|R2| [Algemene zelfredzaamheid is wezenlijk veranderd ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling) |HCSectieR2]
||[LTCF|LTCF]||Items
|C1| [Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming|LTCFSectieC1]
|C3a| [Gemakkelijk afgeleid|LTCFSectieC3]
|C3b| [Episodes van onsamenhangend praten|LTCFSectieC3]
|C3c| [Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag|LTCFSectieC3]
|C4| [Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren|LTCFSectieC4]
|G1h| [Toiletgebruik|LTCFSectieG1]
|G1i| [Beweeglijkheid in bed|LTCFSectieG1]
|G1j| [Eten|LTCFSectieG1]
|G4b| [De zorgverlener denkt dat de cliënt in staat is tot een grotere zelfstandigheid in lichamelijk functioneren|LTCFSectieG4]
|H1| [Urinecontinentie|LTCFSectieH1]
|H3| [Stoelgangcontinentie|LTCFSectieH3]
|I1a| [Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna) |LTCFSectieI1]
|I1r| [Longontsteking|LTCFSectieI1]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]