Difference between version and version      View first change»»

Back to Downloads, or Downloads version history

At line 15 removed 1 line.
[Download|CAP Triggers Overzicht.pdf] een overzicht van alle (HC en LTCF) CAP-triggers.
At line 17 removed 9 lines.
[Download|CAP activeringscodes.pdf] een overzicht van alle mogelijke activeringscodes per CAP (HC en LTCF) zoals die in de BelRAI-webapplicatie bij de resultaten worden weergegeven.
[Download|CAP overview HC.pdf] een samenvatting (Annex 14a) van de CAP's voor het voorbereiden van het HC-zorgplan (.pdf-versie).
[Download|CAP overview HC.doc] een samenvatting (Annex 14a) van de CAP's voor het voorbereiden van het HC-zorgplan (.doc-versie).
[Download|CAP overview LTCF.pdf] een samenvatting (Annex 14b) van de CAP's voor het voorbereiden van het LTCF-zorgplan (.pdf-versie).
[Download|CAP overview LTCF.doc] een samenvatting (Annex 14b) van de CAP's voor het voorbereiden van het LTCF-zorgplan (.doc-versie).
At line 30 removed 1 line.
[Download|ZORGSCHALEN.pdf] een overzicht van zorgschalen (versie 14.05.2012).
At line 32 removed 1 line.
[Download|Resultaten Scales.pdf] een beknopte weergave van mogelijke resultaten bij zorgschalen (versie 07.05.2012).
At line 42 removed 1 line.
[Download|BelRAI Screener.pdf] een pdf-versie van de BelRAI Screener.
At line 45 removed 25 lines.
!INFORMED CONSENT
Tijdens het invullen van het cliëntprofiel in [BelRAI|woordenlijst#BelRAI] moet de hieronder geïllustreerde verklaring worden aangevinkt. Dit is noodzakelijk om een nieuwe cliënt te kunnen inbrengen.
[{Image src = 'Woordenlijst/InformedConsent.jpg'}]
[Download|Informed consent.pdf] een "Informed consent".
[Download|Informed consent PC.pdf] een "Informed consent" m.b.t. interRAI Palliative Care.
[Download|informed consent SCR.pdf] een "Informed consent" m.b.t. de BelRAI Screener.
[Download|Informed Consent FOP_NL.pdf] een "Informed consent" m.b.t. Protocol 3.
[Download|4_Informed_Consent_FOPctrl_NL_new.pdf] een "Informed consent" m.b.t. de Controlegroep.
\\
\\
\\
''Deutsche Fassung:''
''[Download|Einverstandniserklarung des Patienten.pdf] Einverständniserklärung des Patienten (auch für Protokoll 3).''
''[Download|Formular Einverstandniserklarung des Patienten.pdf] Formular Einverständniserklärung des Patienten (auch für Protokoll 3).''
\\
\\
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-136) last changed on 13:45 22-Nov-2022 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]