Difference between version and version      View first change»»

Back to Chronisch, or Chronisch version history

At line 16 changed 5 lines.
Het betrekken van deze schalen vanuit de [interRAI-beoordelingsinstrumenten (MDS)|Downloads#MDSMinimumDataSet] is een belangrijk voordeel omdat:
*door de informatiedoorstroming geen extra gegevens hoeven te worden verzameld (over verschillende zorgsettings heen);
*de uitkomsten voor alle cliënten bekend zijn (en niet alleen voor een specifieke onderzoeksgroep);
*de uitkomsten door de tijd heen altijd beschikbaar zijn;
*dat cliëntengroepen gemakkelijk onderling kunnen worden vergeleken (benchmarking).
Het is een belangrijk voordeel dat deze schalen afgeleid zijn uit de [interRAI-beoordelingsinstrumenten (MDS)|Downloads#MDSMinimumDataSet] - over verschillende zorgsettings heen - omdat:
*door de informatiedoorstroming geen extra gegevens hoeven te worden verzameld,
*de uitkomsten voor alle cliënten bekend zijn (en niet alleen voor een specifieke onderzoeksgroep),
*de uitkomsten door de tijd heen altijd beschikbaar zijn en
*dat cliëntengroepen gemakkelijk onderling kunnen worden vergeleken.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-55) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]