Difference between version and version      View first change»»

Back to Chronisch, or Chronisch version history

At line 15 removed 1 line.
Het is een belangrijk voordeel van het betrekken van deze schalen vanuit de [interRAI-beoordelingsinstrumenten (MDS)|Downloads#MDSMinimumDataSet] dat niet nog eens extra gegevens hoeven te worden verzameld, dat de uitkomsten voor alle cliënten bekend zijn (en niet alleen voor een specifieke onderzoeksgroep), door de tijd heen altijd beschikbaar zijn en dat cliëntengroepen ermee gemakkelijk onderling kunnen worden vergeleken.
At line 17 changed 2 lines.
||CAPRubriek || CAP's || Thuiszorg (Home Care) || Langdurige intramurale zorg (LTCF)
|__Functioneel presteren__|[Bevordering van de lichaamsbeweging|Bevordering van de lichaamsbeweging]\\ [Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL)|IADL]\\[Activiteiten van het dagelijks leven (ADL)|ADL]\\[Thuisomgeving|Thuisomgeving]\\[Kans op opname in een instelling|Kans opname]\\[Fysieke fixatie|Fixatie]|...\\...\\...\\...\\...\\...|...\\...\\...\\...\\...\\...
Het is een belangrijk voordeel dat deze schalen afgeleid zijn uit de [interRAI-beoordelingsinstrumenten (MDS)|Downloads#MDSMinimumDataSet] - over verschillende zorgsettings heen - omdat:
*door de informatiedoorstroming geen extra gegevens hoeven te worden verzameld,
*de uitkomsten voor alle cliënten bekend zijn (en niet alleen voor een specifieke onderzoeksgroep),
*de uitkomsten door de tijd heen altijd beschikbaar zijn en
*dat cliëntengroepen gemakkelijk onderling kunnen worden vergeleken.
At line 22 added 3 lines.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-55) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]