Difference between version and version      View first change»»

Back to Chronisch, or Chronisch version history

At line 12 changed 1 line.
Bepaalde aspecten van de vragen fungeren dus als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een [CAP|CAPS] (Clinical Assessment Protocol of Klinisch Analyseprotocol) uiteengezet wordt. Deze "[CAP-triggers|Triggers]" zijn geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de [CAP’s|CAPS]. De zorgdoelen in de verschillende [CAP’s|CAPS] variëren en omvatten de mogelijkheid een probleem op te lossen, gevaar voor achteruitgang van de gezondheid te verminderen of een klimaat voor verbetering te scheppen. Elke [CAP|CAPS] bevat richtlijnen om de relevante, onderliggende toestanden te analyseren en om daarna, onder een maximale autonomie van de zorgverleners, een holistische en hoogkwalitatieve zorgplanning te realiseren.
Bepaalde aspecten van de vragen fungeren dus als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een [CAP|CAPS] (Clinical Assessment Protocol of Klinisch Analyseprotocol) uiteengezet wordt. Deze "[CAP-triggers|Triggers]" zijn geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de [CAP’s|CAPS]. De zorgdoelen in de verschillende [CAP’s|CAPS] variëren en omvatten de mogelijkheid een probleem op te lossen, gevaar voor achteruitgang van de gezondheid te verminderen of een klimaat voor verbetering te scheppen. Elke [CAP|CAPS] bevat richtlijnen om de relevante, onderliggende toestanden te analyseren om daarna de zorgverleners toe te laten op een flexibele en autonome manier een holistische en hoogkwalitatieve zorgplanning te realiseren.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-55) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]