Difference between version and version      View first change»»

Back to CPS, or CPS version history

At line 21 removed 8 lines.
De __Cognitive Performance Scale 2__ of __Cognitief Presteren Schaal 2__ (%%( color: red ; background-color : yellow )die wordt gebruikt in BelRAI%%) daarentegen wordt berekend op basis van 5 items:
* cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming,
* kortetermijngeheugen,
* procedureel geheugen,
* uiting - zichzelf duidelijk maken,
* eten.
([C1|HC2.0SectieC1], [C2a|HC2.0SectieC2], [C2b|HC2.0SectieC2], [D1|HC2.0SectieD1], [G2j|HC2.0SectieG2] bij HC; [C1|LTCFSectieC1], [C2a|LTCFSectieC2], [C2c|LTCFSectieC2], [D1|LTCFSectieD1], [G1j|LTCFSectieG1] bij LTCF; [D1|ACSectieD1], [D2a|ACSectieD2], [D2b|ACSectieD2], [E1|ACSectieE1], [G1g|ACSectieG1] bij AC; [F1|PCSectieF1], [F3a|PCSectieF3], [F3b|PCSectieF3], [G1|PCSectieG1], [J2h|PCSectieJ2] bij PC.)
At line 30 removed 1 line.
De 7 niveaus van CPS1 worden hier ook gebruikt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-53) last changed on 13:29 22-Nov-2022 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]