Difference between version and version      View first change»»

Back to CMH, or CMH version history

At line 1 added 12 lines.
\\
!!__InterRAI CMH België__
''Het "[interRAI-beoordelingsinstrument|Woordenlijst#MDS]" voor __thuiswonende personen met complexe geestelijke gezondheidsbehoeften__ in België,
versie 2.0 van 2008-09-17. [Lees verder|InleidingCMH]''
Voor het volledige __handboek__ van de __interRAI Community Mental Health__ (inclusief de inleidende hoofdstukken gevolgd door de Secties) verwijzen we graag naar de [Downloads|Downloads].
Hieronder wordt een overzicht van de __CMH-Secties__ weergegeven (klik voor een snelle consultatie op "%%( color: red;) <<%% " of op de " %%(color:red)[Links|] %%" voor meer uitgebreide informatie):
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%collapse
At line 14 added 5 lines.
...
%%
%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]