Difference between version and version      View first change»»

Back to CAPS, or CAPS version history

At line 16 removed 2 lines.
Het __ gebruikershandboek__ van de interRAI Clinical Assessment Protocols (het CAP’s handboek dat na vertaling uit het Engels werd aangepast aan de specificiteiten van de Belgische zorgsectoren) kunt u vinden bij de [Downloads|Downloads#DeInterRAICLINICALASSESSMENTPROTOCOLSCAPS].
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-292) last changed on 14:13 22-May-2023 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]