Difference between version and version      View first change»»

Back to CAPS, or CAPS version history

At line 10 changed 1 line.
Bepaalde aspecten, subsets of deelverzamelingen van de [interRAI-beoordelingsinstrumenten |Downloads#MDSMinimumDataSet] fungeren als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP uiteengezet wordt. Deze "CAP-triggers" werden geselecteerd om cliënten te identificeren die __baat__ kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de CAP’s (potentieel van aanpassing of verbetering). CAP's informeren de zorgverlener waar en in welke mate de cliënt nog kan recupereren of verbeteren. Ze informeren ook indien dit potentieel er niet meer is. De zorgdoelen in de verschillende CAP's variëren en omvatten de mogelijkheid een probleem op te lossen, gevaar voor achteruitgang van de gezondheid te verminderen of een klimaat voor verbetering te scheppen.
Bepaalde aspecten, subsets of deelverzamelingen van de [interRAI-beoordelingsinstrumenten|Downloads#MDSMinimumDataSet] fungeren als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP uiteengezet wordt. Deze "CAP-triggers" werden geselecteerd om cliënten te identificeren die __baat__ kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de CAP’s (potentieel van aanpassing of verbetering). CAP's informeren de zorgverlener waar en in welke mate de cliënt nog kan recupereren of verbeteren. Ze informeren ook indien dit potentieel er niet meer is. De zorgdoelen in de verschillende CAP's variëren en omvatten de mogelijkheid een probleem op te lossen, gevaar voor achteruitgang van de gezondheid te verminderen of een klimaat voor verbetering te scheppen.
At line 16 removed 2 lines.
Het __ gebruikershandboek__ van de interRAI Clinical Assessment Protocols (het CAP’s handboek dat na vertaling uit het Engels werd aangepast aan de specificiteiten van de Belgische zorgsectoren) kunt u vinden bij de [Downloads|Downloads#DeInterRAICLINICALASSESSMENTPROTOCOLSCAPS].
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-292) last changed on 14:13 22-May-2023 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]