Difference between version and version      View first change»»

Back to Activiteitentriggers, or Activiteitentriggers version history

At line 2 changed 1 line.
!!!ACTIVITEITEN: CAP-triggers
! ACTIVITEITEN: CAP-triggers
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [Activiteiten-CAP|Activiteiten] in BelRAI te kunnen genereren.
At line 4 changed 1 line.
In deze [bijlage (PDF)|Activiteiten Triggers.pdf] leest u welke MDS-items u __volledig__ moet invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.
||[LTCF|LTCF]||Items
|C1| [Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming|LTCFSectieC1]
|E1i| [Zich terugtrekken uit belangrijke activiteiten|LTCFSectieE1]
|E1j| [Verminderde sociale omgang|LTCFSectieE1]
|F2a| [Op gemak in omgang met anderen|LTCFSectieF2]
|F2b| [Op gemak bij geplande of gestructureerde activiteiten|LTCFSectieF2]
|F2e| [Zoekt contact met andere(n)| LTCFSectieF2]
|M1| [Tijd gemiddeld bezig met ontspanningsactiviteiten|LTCFSectieM1]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]