Difference between version and version      View first change»»

Back to AD Ltriggers, or AD Ltriggers version history

At line 2 changed 1 line.
!!!ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKS LEVEN: CAP-triggers
! ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKS LEVEN: CAP-triggers
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [ADL-CAP|ADL] in BelRAI te kunnen genereren.
At line 4 changed 1 line.
In deze [bijlage (PDF)|ADL Triggers.pdf] leest u welke MDS-items u __volledig__ moet invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.
||[Home Care|HC] ||Items
|C3a| [Gemakkelijk afgeleid|HCSectieC3]
|C3c| [Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag|HCSectieC3]
|C4| [Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren|HCSectieC4]
|C5| [Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)|HCSectieC5]
|G6| [ADL-toestand ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna)|HCSectieG6]
|I1a| [Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)|HCSectieI1]
|I1r| [Longontsteking|HCSectieI1]
|J1| [Valincidenten|HCSectieJ1]
|J7b| [Maakt een acuut optreden of opleving mee van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem|HCSectieJ7]
|J7c| [Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven|HCSectieJ7]
|N3eA| [Kinesitherapie DAGEN|HCSectieN3]
|N5a| [In ziekenhuis doorgebrachte nacht(en)|HCSectieN5]
|R2| [Algemene zelfredzaamheid is wezenlijk veranderd ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)|HCSectieR2]
|ADLH| [ADL Hierarchy|HADLScale]
|CPS| [Cognitive Performance Scale|CPS]
||[LTCF|LTCF]||Items
|C3a| [Gemakkelijk afgeleid|LTCFSectieC3]
|C3c| [Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag|LTCFSectieC3]
|C4| [Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren|LTCFSectieC4]
|C5| [Verandering in beslissingsbekwaamheid ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds laatste beoordeling)|LTCFSectieC5]
|G5| [ADL-toestand ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna)|LTCFSectieG5]
|I1a| [Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna)|LTCFSectieI1]
|I1r| [Longontsteking|LTCFSectieI1]
|J1| [Valincidenten|LTCFSectieJ1]
|J7b| [Maakt een acuut optreden of opleving mee van een terugkerend of chronisch gezondheidsprobleem|LTCFSectieJ7]
|J7c| [Terminaal stadium van ziekte, 6 maanden of minder te leven|LTCFSectieJ7]
|O3aB| [Kinesitherapie DAGEN|LTCFSectieO3]
|O4a| [In ziekenhuis doorgebrachte nacht(en)|LTCFSectieO4]
|ADLH| [ADL Hierarchy|HADLScale]
|CPS| [Cognitive Performance Scale|CPS]
\\
! ADL PREVENTIE: CAP-triggers
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [ADL Preventie-CAP|ADLPrev] in BelRAI te kunnen genereren.
||[Acute Care|AC] ||Items
|CPS_opname| [Cognitive Performance Scale|CPS]
|ADLSF_premorbide| [ADLSF Schaal|ADLSFScale]
\\
! ADL BEHANDELING: CAP-triggers
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [ADL Behandeling-CAP|ADLBeh] in BelRAI te kunnen genereren.
||[Acute Care|AC] ||Items
|CPS_opname| [Cognitive Performance Scale|CPS]
|ADLSF_premorbide| [ADLSF Schaal|ADLSFScale]
|ADLSF_opname| [ADLSF Schaal|ADLSFScale]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]