Difference between version and version      View first change»»

Back to A Cxxx, or A Cxxx version history

At line 15 changed 10 lines.
##Sectie A1: [Naam|ACSectieA1]
##Sectie A2: [Geslacht|ACSectieA2]
##Sectie A3: [Geboortedatum|ACSectieA3]
##Sectie A4: [Burgerlijke staat|ACSectieA4]
##Sectie A5: [Nationaliteit|ACSectieA5]
##Sectie A6: [Spreektaal|ACSectieA6]
##Sectie A7: [Geloofsovertuiging en daarmee samenhangende wensen/noden|ACSectieA7]
##Sectie A8: [Patiëntenidentificatie|ACSectieA8]
##Sectie A9: [Ziekenhuis en afdeling|ACSectieA9]
##Sectie A10: [Contactpersonen|ACSectieA10]
## A1: [Naam|ACSectieA1]
## A2: [Geslacht|ACSectieA2]
## A3: [Geboortedatum|ACSectieA3]
## A4: [Burgerlijke staat|ACSectieA4]
## A5: [Nationaliteit|ACSectieA5]
## A6: [Spreektaal|ACSectieA6]
## A7: [Geloofsovertuiging en daarmee samenhangende wensen/noden|ACSectieA7]
## A8: [Patiëntenidentificatie|ACSectieA8]
## A9: [Ziekenhuis en afdeling|ACSectieA9]
## A10: [Contactpersonen|ACSectieA10]
At line 26 changed 7 lines.
##Sectie B1: [Opnamedatum|ACSectieB1]
##Sectie B2: [Verblijfplaats voor opname|ACSectieB2]
##Sectie B3: [Woonsituatie voor opname|ACSectieB3]
##Sectie B4: [Tijdsspanne tussen gebeurtenis die tot de opname heeft geleid en opname|ACSectieB4]
##Sectie B5: [Tijd sinds laatste ziekenhuisverblijf|ACSectieB5]
##Sectie B6: [Opname via spoedgevallendienst|ACSectieB6]
##Sectie B7: [Heelkunde|ACSectieB7]
## B1: [Opnamedatum|ACSectieB1]
## B2: [Verblijfplaats voor opname|ACSectieB2]
## B3: [Woonsituatie voor opname|ACSectieB3]
## B4: [Tijdsspanne tussen gebeurtenis die tot de opname heeft geleid en opname|ACSectieB4]
## B5: [Tijd sinds laatste ziekenhuisverblijf|ACSectieB5]
## B6: [Opname via spoedgevallendienst|ACSectieB6]
## B7: [Heelkunde|ACSectieB7]
At line 34 changed 1 line.
##Sectie C1: [Beoordelingsreferentiedata|ACSectieC1]
## C1: [Beoordelingsreferentiedata|ACSectieC1]
At line 36 changed 4 lines.
##Sectie D1: [Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming|ACSectieD1]
##Sectie D2: [Geheugen/herinneringsvermogen|ACSectieD2]
##Sectie D3: [Periodiek verward denken of alertheid|ACSectieD3]
##Sectie D4: [Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren|ACSectieD4]
## D1: [Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming|ACSectieD1]
## D2: [Geheugen/herinneringsvermogen|ACSectieD2]
## D3: [Periodiek verward denken of alertheid|ACSectieD3]
## D4: [Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren|ACSectieD4]
At line 41 changed 4 lines.
##Sectie E1: [Uiting - Zichzelf duidelijk maken|ACSectieE1]
##Sectie E2: [Begrip - Anderen kunnen begrijpen|ACSectieE2]
##Sectie E3: [Gehoor|ACSectieE3]
##Sectie E4: [Zicht|ACSectieE4]
## E1: [Uiting - Zichzelf duidelijk maken|ACSectieE1]
## E2: [Begrip - Anderen kunnen begrijpen|ACSectieE2]
## E3: [Gehoor|ACSectieE3]
## E4: [Zicht|ACSectieE4]
At line 46 changed 2 lines.
##Sectie F1: [Zelfgemelde stemming|ACSectieF1]
##Sectie F2: [Gedragssymptomen|ACSectieF2]
## F1: [Zelfgemelde stemming|ACSectieF1]
## F2: [Gedragssymptomen|ACSectieF2]
At line 49 changed 5 lines.
##Sectie G1: [ADL-functioneren|ACSectieG1]
##Sectie G2: [Voortbeweging|ACSectieG2]
##Sectie G3: [Activiteitsniveau|ACSectieG3]
##Sectie G4: [Verplichte bedrust|ACSectieG4]
##Sectie G5: [IADL: uitvoering en mogelijkheden|ACSectieG5]
## G1: [ADL-functioneren|ACSectieG1]
## G2: [Voortbeweging|ACSectieG2]
## G3: [Activiteitsniveau|ACSectieG3]
## G4: [Verplichte bedrust|ACSectieG4]
## G5: [IADL: uitvoering en mogelijkheden|ACSectieG5]
At line 55 changed 4 lines.
##Sectie H1: [Urinecontinentie|ACSectieH1]
##Sectie H2: [Urineopvangsysteem|ACSectieH2]
##Sectie H3: [Stoelgangcontinentie|ACSectieH3]
##Sectie H4: [Gebruik incontinentiemateriaal|ACSectieH4]
## H1: [Urinecontinentie|ACSectieH1]
## H2: [Urineopvangsysteem|ACSectieH2]
## H3: [Stoelgangcontinentie|ACSectieH3]
## H4: [Gebruik incontinentiemateriaal|ACSectieH4]
At line 60 changed 1 line.
##Sectie I1: [Ziektebeelden|ACSectieI1]
## I1: [Ziektebeelden|ACSectieI1]
At line 62 changed 6 lines.
##Sectie J1: [Valincidenten |ACSectieJ1]
##Sectie J2: [Valincidenten tijdens hospitalisatie|ACSectieJ2]
##Sectie J3: [Gezondheidsproblemen|ACSectieJ3]
##Sectie J4: [Dyspneu|ACSectieJ4]
##Sectie J5: [Vermoeidheid|ACSectieJ5]
##Sectie J6: [Pijnsymptomen|ACSectieJ6]
## J1: [Valincidenten |ACSectieJ1]
## J2: [Valincidenten tijdens hospitalisatie|ACSectieJ2]
## J3: [Gezondheidsproblemen|ACSectieJ3]
## J4: [Dyspneu|ACSectieJ4]
## J5: [Vermoeidheid|ACSectieJ5]
## J6: [Pijnsymptomen|ACSectieJ6]
At line 69 changed 4 lines.
##Sectie K1: [Lengte en gewicht|ACSectieK1]
##Sectie K2: [Voedingsproblemen|ACSectieK2]
##Sectie K3: [Manier van voedselinname|ACSectieK3]
##Sectie K4: [Dieetvoeding|ACSectieK4]
## K1: [Lengte en gewicht|ACSectieK1]
## K2: [Voedingsproblemen|ACSectieK2]
## K3: [Manier van voedselinname|ACSectieK3]
## K4: [Dieetvoeding|ACSectieK4]
At line 74 changed 2 lines.
##Sectie L1: [Doorligwonde met hoogste ernstgraad|ACSectieL1]
##Sectie L2: [Eerder een doorligwonde gehad|ACSectieL2]
## L1: [Doorligwonde met hoogste ernstgraad|ACSectieL1]
## L2: [Eerder een doorligwonde gehad|ACSectieL2]
At line 77 changed 1 line.
##Sectie M1: [Geneesmiddelen|ACSectieM1]
## M1: [Geneesmiddelen|ACSectieM1]
At line 79 changed 2 lines.
##Sectie N1: [Behandelingen en therapieën|ACSectieN1]
##Sectie N2: [Nazorg|ACSectieN2]
## N1: [Behandelingen en therapieën|ACSectieN1]
## N2: [Nazorg|ACSectieN2]
At line 82 changed 1 line.
## Sectie O1: [Schriftelijke wilsbeschikking|ACSectieO1]
## O1: [Schriftelijke wilsbeschikking|ACSectieO1]
At line 84 changed 5 lines.
##Sectie P1: [Mantelzorgers|ACSectieP1]
##Sectie P2: [Gebieden waarop hulp werd gegeven|ACSectieP2]
##Sectie P3: [Indien nodig, bereidheid (en vermogen) om meer hulp te bieden|ACSectieP3]
##Sectie P4: [Mogelijkheden van mantelzorger|ACSectieP4]
##Sectie P5: [Sterke en ondersteunende omgang met patiënt|ACSectieP5]
## P1: [Mantelzorgers|ACSectieP1]
## P2: [Gebieden waarop hulp werd gegeven|ACSectieP2]
## P3: [Indien nodig, bereidheid (en vermogen) om meer hulp te bieden|ACSectieP3]
## P4: [Mogelijkheden van mantelzorger|ACSectieP4]
## P5: [Sterke en ondersteunende omgang met patiënt|ACSectieP5]
At line 90 changed 3 lines.
##Sectie Q1: [Zorg voor opname|ACSectieQ1]
##Sectie Q2: [Deskundige zorgen voor opname|ACSectieQ2]
##Sectie Q3: [Ontslagmogelijkheden|ACSectieQ3]
## Q1: [Zorg voor opname|ACSectieQ1]
## Q2: [Deskundige zorgen voor opname|ACSectieQ2]
## Q3: [Ontslagmogelijkheden|ACSectieQ3]
At line 94 changed 2 lines.
##Sectie R1: [Laatste verblijfsdag|ACSectieR1]
##Sectie R2: [Ontslagbestemming|ACSectieR2]
## R1: [Laatste verblijfsdag|ACSectieR1]
## R2: [Ontslagbestemming|ACSectieR2]
At line 97 changed 1 line.
##Sectie S1: [Identificatie van beoordelingsverantwoordelijke|ACSectieS1]
## S1: [Identificatie van beoordelingsverantwoordelijke|ACSectieS1]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-29) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]