Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie S 1, or AC Sectie S 1 version history

At line 4 changed 2 lines.
P!!!rocedure:
In de acute zorgsetting kunnen verscheidene mensen verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de patiënt. Vooraleer de verantwoordelijke het beoordelingsinstrument ondertekent, moet hij/zij garanderen dat de beoordeling door de geschikte professionele gezondheidswerkers en op de juiste manier uitgevoerd werd. Het instrument moet ondertekend en van datum voorzien worden wanneer alle aspecten van de beoordeling ingevuld zijn.
!!!Procedure:
In de acute zorgsetting kunnen verscheidene mensen verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de cliënt. Vooraleer de verantwoordelijke het beoordelingsinstrument ondertekent, moet hij/zij garanderen dat de beoordeling door de geschikte professionele gezondheidswerkers en op de juiste manier uitgevoerd werd. Het instrument moet ondertekend en van datum voorzien worden wanneer alle aspecten van de beoordeling ingevuld zijn.
!!!Codering:
*a) Naam
*b) Datum waarop beoordeling volledig werd afgerond
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]