Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie Q 3, or AC Sectie Q 3 version history

At line 3 changed 1 line.
Het doel is tweeërlei, enerzijds wordt nagegaan of er al dan niet familieleden of naaste vrienden zijn die hulp willen en kunnen verlenen; anderzijds wordt nagegaan of de patiënt na zijn/haar ontslag een woonverblijf ter beschikking heeft.
Het doel is tweeërlei, enerzijds wordt nagegaan of er al dan niet familieleden of naaste vrienden zijn die hulp willen en kunnen verlenen; anderzijds wordt nagegaan of de cliënt na zijn/haar ontslag een woonverblijf ter beschikking heeft.
At line 13 changed 1 line.
Als de patiënt vóór zijn/haar opname in een instelling, ROB, RVT of WZC verbleef en daar na zijn/haar ontslag niet meer terecht kan (om wat voor reden dan ook), codeer dan ‘0. Nee’. In feite beschikt die patiënt dan niet over een woonverblijf totdat besloten wordt, meestal door het ziekenhuispersoneel in overleg met de patiënt en/of zijn/haar familie, waar de patiënt het best zou gaan wonen.
Als de cliënt vóór zijn/haar opname in een instelling, ROB, RVT of WZC verbleef en daar na zijn/haar ontslag niet meer terecht kan (om wat voor reden dan ook), codeer dan ‘0. Nee’. In feite beschikt die cliënt dan niet over een woonverblijf totdat besloten wordt, meestal door het ziekenhuispersoneel in overleg met de cliënt en/of zijn/haar familie, waar de cliënt het best zou gaan wonen.
At line 15 changed 1 line.
Spreek indien mogelijk met de patiënt zelf. Raadpleeg verder ook de familieleden en vrienden van de patiënt, alsook het zorgverlenend ziekenhuispersoneel.
Spreek indien mogelijk met de cliënt zelf. Raadpleeg verder ook de familieleden en vrienden van de cliënt, alsook het zorgverlenend ziekenhuispersoneel.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]