Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie Q 3, or AC Sectie Q 3 version history

At line 3 changed 1 line.
Het doel is tweeërlei, enerzijds wordt nagegaan of er al dan niet familieleden of naaste vrienden zijn die hulp willen en kunnen verlenen; anderzijds wordt nagegaan of de patiënt na zijn/haar ontslag een woonverblijf ter beschikking heeft.
Het doel is tweeërlei, enerzijds wordt nagegaan of er al dan niet familieleden of naaste vrienden zijn die hulp willen en kunnen verlenen; anderzijds wordt nagegaan of de cliënt na zijn/haar ontslag een woonverblijf ter beschikking heeft.
At line 13 changed 1 line.
Als de patiënt vóór zijn/haar opname in een instelling, ROB, RVT of WZC verbleef en daar na zijn/haar ontslag niet meer terecht kan (om wat voor reden dan ook), codeer dan ‘0. Nee’. In feite beschikt die patiënt dan niet over een woonverblijf totdat besloten wordt, meestal door het ziekenhuispersoneel in overleg met de patiënt en/of zijn/haar familie, waar de patiënt het best zou gaan wonen.
Als de cliënt vóór zijn/haar opname in een instelling, ROB, RVT of WZC verbleef en daar na zijn/haar ontslag niet meer terecht kan (om wat voor reden dan ook), codeer dan ‘0. Nee’. In feite beschikt die cliënt dan niet over een woonverblijf totdat besloten wordt, meestal door het ziekenhuispersoneel in overleg met de cliënt en/of zijn/haar familie, waar de cliënt het best zou gaan wonen.
At line 15 changed 1 line.
Spreek indien mogelijk met de patiënt zelf. Raadpleeg verder ook de familieleden en vrienden van de patiënt, alsook het zorgverlenend ziekenhuispersoneel.
Spreek indien mogelijk met de cliënt zelf. Raadpleeg verder ook de familieleden en vrienden van de cliënt, alsook het zorgverlenend ziekenhuispersoneel.
At line 20 added 27 lines.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeelden:%%
*Mevrouw A. werd ten gevolge van een beroerte opgenomen en kan nu niet meer wandelen. Haar man geeft aan dat hij na haar ontslag uit het ziekenhuis voor zorgverlening wil zorgen, ongeacht de toestand van zijn vrouw.
Code: P3a. 1 - Ja. P3b. 1 - Ja.
*Meneer B. werd ten gevolge van een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen. Vóór zijn opname woonde hij samen met zijn dochter, die voor hem zorgde maar het daar erg lastig mee had. Ze heeft drie kinderen, waarvan één mindervalide. Ze brengt het ziekenhuispersoneel ervan op de hoogte dat ze na het ontslag van haar vader niet langer voor hem zal kunnen zorgen.
Code: P3a. 0 - Nee. P3b. 0 - Nee.
*Meneer C. werd na een valincident in het ziekenhuis opgenomen. Hij leeft alleen in zijn eigen woning. Hij heeft geen familie of vrienden die hem na zijn ontslag zouden kunnen bijstaan.
Code: P3a. 0 - Nee. P3b. 1 - Ja.
*Mevrouw D. werd na een beroerte in het ziekenhuis opgenomen en zal wellicht nooit meer zo beweeglijk als voordien worden. Ze lijdt aan afasie. Waar ze woont worden maaltijden en huishoudelijke hulp voorzien, verplegend personeel is er echter niet. Na haar ontslag zal ze niet naar haar vroegere verblijfplaats kunnen terugkeren, omdat het personeel daar niet meer aan de zorgbehoeften van mevrouw D. zal kunnen voldoen.
Code: P3a. 0 - Nee. P3b. 0 - Nee.
*Mevrouw E. werd omwille van hartfalen in het ziekenhuis opgenomen. Ze verblijft in een RVT, waar ze constant zorg van een verpleegkundige krijgt. Wanneer ze hersteld is, zal ze wellicht naar hetzelfde RVT terugkeren.
Code: P3a. 2 – Verblijft in een RVT. P3b. 2 – Verblijft in een RVT.
%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]