Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie P 5, or AC Sectie P 5 version history

At line 1 changed 6 lines.
!!P5. Relatie met familie is sterk en ondersteunend
!!!Definitie:
Als de cliënt een ondersteunende relatie met zijn/haar familieleden heeft, voelt de cliënt dat hij/zij altijd op de familieleden kan rekenen. Dit is ook het geval wanneer de familieleden betrokken zijn bij de verzorging van de cliënt, bij huishoudelijke activiteiten, bij zijn/haar financieel beheer of door hem/haar te helpen in geval van beslissingen over zijn/haar gezondheidstoestand.
!!!Codering:
*0. Nee
*1. Ja
\\
!!P5. Relatie met de familie is sterk en ondersteunend
!!!Definitie:
Als de cliënt een ondersteunende relatie met zijn/haar familieleden heeft, voelt de cliënt dat hij/zij altijd op de
familieleden kan rekenen. Dit is ook het geval wanneer de familieleden betrokken zijn bij de verzorging van de cliënt,
bij huishoudelijke activiteiten, bij zijn/haar financieel beheer of door hem/haar te helpen in geval van beslissingen over
zijn/haar gezondheidstoestand.
!!!Codering:
*0. Nee (geef dit antwoord ook als de cliënt geen familie meer heeft)
*1. Ja
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]