Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie P 4, or AC Sectie P 4 version history

At line 7 changed 1 line.
*a. Mantelzorger(s) is (zijn) niet in staat om met de zorgactiviteiten verder te gaan.
__a. Mantelzorger(s) is (zijn) niet in staat om met de zorgactiviteiten verder te gaan__
At line 9 changed 1 line.
*b. Primaire mantelzorger uit gevoelens van droefheid, woede of depressie.
__b. Primaire mantelzorger uit gevoelens van droefheid, woede of depressie__
At line 11 changed 2 lines.
*c. Familie of naaste vrienden geven aan zich overweldigd te voelen door de ziekte van de patiënt. – Familie of naaste vrienden geven aan het moeilijk te hebben met de toestand van de patiënt.
*d. Primaire mantelzorger is ontevreden met de steun die hij/zij van de familie en vrienden krijgt. - De mantelzorger krijgt onvoldoende steun van de familie en vrienden van de patiënt. Het kan helpen als de mantelzorger zijn verhaal kwijt kan bij familie, vrienden, ... met wie hij of zij al contact heeft of juist iemand die hij of zij nog niet kent. Het kan ook fijn zijn om met mensen te praten die in een soortgelijke situatie verkeren. Zij kunnen de mantelzorger wijzen op en helpen met mogelijkheden om hem of haar bijvoorbeeld emotioneel te ontlasten.
__c. Familie of naaste vrienden geven aan zich overweldigd te voelen door de ziekte van de patiënt__
Familie of naaste vrienden geven aan het moeilijk te hebben met de toestand van de patiënt.
__d. Primaire mantelzorger is ontevreden met de steun die hij/zij van de familie en vrienden krijgt.__
De mantelzorger krijgt onvoldoende steun van de familie en vrienden van de patiënt. Het kan helpen als de mantelzorger zijn verhaal kwijt kan bij familie, vrienden, ... met wie hij of zij al contact heeft of juist iemand die hij of zij nog niet kent. Het kan ook fijn zijn om met mensen te praten die in een soortgelijke situatie verkeren. Zij kunnen de mantelzorger wijzen op en helpen met mogelijkheden om hem of haar bijvoorbeeld emotioneel te ontlasten.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]