Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie M 1, or AC Sectie M 1 version history

At line 5 changed 1 line.
Door bij middel van het opstellen van een geïntegreerde lijst over het gebruik van voorgeschreven en niet-voorgeschreven geneesmiddelen, de zorgverleners bij te staan bij het onderkennen en evalueren van mogelijke lichamelijke en emotionele problemen die samenhangen met het innemen –of niet innemen- van één of meer geneesmiddelen. Bijvoorbeeld, het doornemen en vastleggen van de frequentie waarmee een cliënt een ZN- (=zo nodig = pro re nata = PRN) pijnstiller, slaapmiddel of laxerend middel gebruikt, kan het multidisciplinair team doen besluiten tot een dieper onderzoek en beoordeling van de onderliggende oorzaken die met het gebruik van het middel samenhangen. Het kan ook helpen bij het identificeren van geneesmiddelen die specifieke problemen als incontinentie of delier kunnen veroorzaken. Veel [CAP’s|CAPs] en triggers verwijzen naar een beoordeling van het medicatiegebruik waarbij dit item zeer goed van pas komt.
Door bij middel van het opstellen van een geïntegreerde lijst over het gebruik van voorgeschreven en niet-voorgeschreven geneesmiddelen, de zorgverleners bij te staan bij het onderkennen en evalueren van mogelijke lichamelijke en emotionele problemen die samenhangen met het innemen –of niet innemen- van één of meer geneesmiddelen. Bijvoorbeeld, het doornemen en vastleggen van de frequentie waarmee een cliënt een ZN- (=zo nodig = pro re nata = PRN) pijnstiller, slaapmiddel of laxerend middel gebruikt, kan het interdisciplinair team doen besluiten tot een dieper onderzoek en beoordeling van de onderliggende oorzaken die met het gebruik van het middel samenhangen. Het kan ook helpen bij het identificeren van geneesmiddelen die specifieke problemen als incontinentie of delier kunnen veroorzaken. Veel [CAP’s|CAPs] en triggers verwijzen naar een beoordeling van het medicatiegebruik waarbij dit item zeer goed van pas komt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]