Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie M 1, or AC Sectie M 1 version history

At line 2 changed 1 line.
!!interRAI AC M1. Geneesmiddelenlijst
!!M1. Geneesmiddelenlijst
At line 24 removed 1 line.
At line 27 changed 3 lines.
*1. de huidige doktersvoorschriften
*2. de huidige lijst van de gebruikte geneesmiddelen
*3. [ATC-codes|http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase]
# de huidige doktersvoorschriften
# de huidige lijst van de gebruikte geneesmiddelen
# [ATC-codes|http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase]
At line 57 changed 1 line.
Leg de dosis vast die door de arts was voorgeschreven, gebruik een getal zoals 0.5; 0,5; 5; 5.00; 5,00; 50; 500; ...
Leg de dosis vast die door de arts was voorgeschreven, gebruik een getal zoals O.5; 0,5; 5; 5.00; 5,00; 50; 500; ...
At line 59 changed 1 line.
Bijvoorbeeld: Perdolan __500__ mg, Dafalgan __1__ g, Durogesic __12,5__ , Infuus 0.9% NaCl __1000__ml
Bijvoorbeeld: Perdolan __500__ mg, Dafalgan __1__ g, Durogesic __12,5__ µg, Infuus 0,9% NaCl __1000__ ml
At line 77 changed 1 line.
Bijvoorbeeld: Perdolan 500 __mg__, Dafalgan 1 __g__
Bijvoorbeeld: Perdolan 500 __Milligram (mg)__, Dafalgan 1 __Gram (g)__, Durogesic 12,5 __Microgram (µg)__, Infuus 0,9% NaCl 1000 __Milliliter (ml)__
At line 95 changed 1 line.
*Anders (A), bijv. auriculair, intravaginaal,...
*Anders (A) bijv., auriculair, intravaginaal, ...
At line 96 added 1 line.
Bijvoorbeeld: Durogesic 12,5 µg __Transdermaal (TD)__, Infuus 0,9% NaCl 1000 ml __Intraveneus (IV)__
At line 123 changed 2 lines.
*Continu (CT)
*Anders (A)
*Anders (A), specificeer: ...
At line 125 added 1 line.
Bijvoorbeeld: Durogesic 12,5 µg TD __Om de 3 dagen (O3D)__, Infuus 0,9% NaCl 1000 ml IV __Anders (A), Specificeer frequentie "Anders": ''over 12 uur''__, Infuus 0,9% NaCl 1000 ml SC __Anders (A), Specificeer frequentie "Anders": ''zeer traaglopend over 24 uur''__
At line 135 changed 1 line.
__g. [ATC-Code|http://www.bcfi.be/Folia/2006/F33N04C.cfm]__
__g. ATC-codes ([WHO|http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase])__
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]