Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie M 1, or AC Sectie M 1 version history

At line 22 changed 1 line.
Het jaarlijks uitgebrachte "[Formularium|http://www.farmaka.be/home.php?usub=24&nav=2&lang=be_NL]", waarvan in elke thuiszorgorganisatie over het algemeen een exemplaar beschikbaar is, geeft van de daarin genoemde geneesmiddelen ook de ATC-code. Ook op de website van het [B.C.F.I. vzw (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie)|http://www.bcfi.be/] kan men ATC-codes terugvinden.
Het jaarlijks uitgebrachte "[Formularium|http://www.farmaka.be/home.php?usub=24&nav=2&lang=be_NL]", waarvan in elke thuiszorgorganisatie over het algemeen een exemplaar beschikbaar is, geeft van de daarin genoemde geneesmiddelen ook de ATC-code. Ook op de website van het [B.C.F.I. vzw (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie)|http://www.bcfi.be/] kan men ATC-codes terugvinden. U kunt ook zoeken op de site van de [WHO|http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase].
At line 24 added 1 line.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]