Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie M 1, or AC Sectie M 1 version history

At line 2 changed 1 line.
!!interRAI AC M1. Geneesmiddelenlijst
!!M1. Geneesmiddelenlijst
At line 5 changed 1 line.
Door bij middel van het opstellen van een geïntegreerde lijst over het gebruik van voorgeschreven en niet-voorgeschreven geneesmiddelen, de zorgverleners bij te staan bij het onderkennen en evalueren van mogelijke lichamelijke en emotionele problemen die samenhangen met het innemen –of niet innemen- van één of meer geneesmiddelen. Bijvoorbeeld, het doornemen en vastleggen van de frequentie waarmee een cliënt een ZN- (=zo nodig = pro re nata = PRN) pijnstiller, slaapmiddel of laxerend middel gebruikt, kan het multidisciplinair team doen besluiten tot een dieper onderzoek en beoordeling van de onderliggende oorzaken die met het gebruik van het middel samenhangen. Het kan ook helpen bij het identificeren van geneesmiddelen die specifieke problemen als incontinentie of delier kunnen veroorzaken. Veel [CAP’s|CAPs] en triggers verwijzen naar een beoordeling van het medicatiegebruik waarbij dit item zeer goed van pas komt.
Door bij middel van het opstellen van een geïntegreerde lijst over het gebruik van voorgeschreven en niet-voorgeschreven geneesmiddelen, de zorgverleners bij te staan bij het onderkennen en evalueren van mogelijke lichamelijke en emotionele problemen die samenhangen met het innemen –of niet innemen- van één of meer geneesmiddelen. Bijvoorbeeld, het doornemen en vastleggen van de frequentie waarmee een cliënt een ZN- (=zo nodig = pro re nata = PRN) pijnstiller, slaapmiddel of laxerend middel gebruikt, kan het interdisciplinair team doen besluiten tot een dieper onderzoek en beoordeling van de onderliggende oorzaken die met het gebruik van het middel samenhangen. Het kan ook helpen bij het identificeren van geneesmiddelen die specifieke problemen als incontinentie of delier kunnen veroorzaken. Veel [CAP’s|CAPs] en triggers verwijzen naar een beoordeling van het medicatiegebruik waarbij dit item zeer goed van pas komt.
At line 24 removed 1 line.
At line 27 changed 3 lines.
*1. de huidige doktersvoorschriften
*2. de huidige lijst van de gebruikte geneesmiddelen
*3. [ATC-codes|http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase]
# de huidige doktersvoorschriften
# de huidige lijst van de gebruikte geneesmiddelen
# [ATC-codes|http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase]
At line 57 changed 1 line.
Leg de dosis vast die door de arts was voorgeschreven, gebruik een getal zoals 0.5; 0,5; 5; 5.00; 5,00; 50; 500; ...
Leg de dosis vast die door de arts was voorgeschreven, gebruik een getal zoals O.5; 0,5; 5; 5.00; 5,00; 50; 500; ...
At line 59 changed 1 line.
Bijvoorbeeld: Perdolan __500__ mg, Dafalgan __1__ g, Durogesic __12,5__ , Infuus 0.9% NaCl __1000__ml
Bijvoorbeeld: Perdolan __500__ mg, Dafalgan __1__ g, Durogesic __12,5__ µg, Infuus 0,9% NaCl __1000__ ml
At line 77 changed 1 line.
Bijvoorbeeld: Perdolan 500 __mg__, Dafalgan 1 __g__
Bijvoorbeeld: Perdolan 500 __Milligram (mg)__, Dafalgan 1 __Gram (g)__, Durogesic 12,5 __Microgram (µg)__, Infuus 0,9% NaCl 1000 __Milliliter (ml)__
At line 95 changed 1 line.
*Anders (A), bijv. auriculair, intravaginaal,...
*Anders (A) bijv., auriculair, intravaginaal, ...
At line 96 added 1 line.
Bijvoorbeeld: Durogesic 12,5 µg __Transdermaal (TD)__, Infuus 0,9% NaCl 1000 ml __Intraveneus (IV)__
At line 123 removed 1 line.
*Continu (CT)
At line 126 added 7 lines.
Bijvoorbeeld: Durogesic 12,5 µg TD __Om de 3 dagen (O3D)__, Infuus 0,9% NaCl 1000 ml IV __Anders (A)__
__f. Specificeer frequentie "Anders"__
Bijvoorbeeld: ''Zeer traaglopend over 24 uur''
At line 135 changed 1 line.
__g. [ATC-Code|http://www.bcfi.be/Folia/2006/F33N04C.cfm]__
__g. ATC-codes ([WHO|http://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase])__
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]