Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie K 1, or AC Sectie K 1 version history

At line 3 changed 1 line.
Het doel is de registratie van de huidige lengte en het huidige gewicht van de patiënt. Die beide gegevens informeren over de toestand van voeding en hydratatie van de patiënt en bieden een uitgangspunt van waaruit gewichtsveranderingen vastgesteld kunnen worden. De lengte en het gewicht worden ook gebruikt om de BMI (Body Mass Index) te berekenen, een maat die de hoeveelheid lichaamsvet bepaalt.
Het doel is de registratie van de huidige lengte en het huidige gewicht van de cliënt. Die beide gegevens informeren over de toestand van voeding en hydratatie van de cliënt en bieden een uitgangspunt van waaruit gewichtsveranderingen vastgesteld kunnen worden. De lengte en het gewicht worden ook gebruikt om de BMI (Body Mass Index) te berekenen, een maat die de hoeveelheid lichaamsvet bepaalt.
At line 5 changed 1 line.
Meet en weeg de patiënt indien mogelijk bij de opname. Gebruik voor het meten van de lengte eventueel een meetlint en laat de patiënt daarvoor bij voorkeur rechtop staan. Als de patiënt niet kan staan, meet hem/haar dan terwijl hij/zij volledig uitgestrekt neerligt. U kan de patiënt ook naar zijn/haar gewicht en lengte vragen, maar besef daarbij dat de betrouwbaarheid van zelfgerapporteerde gegevens meestal onstabiel is. Documenteer het resultaat en maak een aantekening als de cijfers zelfgerapporteerde gegevens weergeven of als de patiënt gemeten werd terwijl hij/zij neerlag.
Meet en weeg de cliënt indien mogelijk bij de opname. Gebruik voor het meten van de lengte eventueel een meetlint en laat de cliënt daarvoor bij voorkeur rechtop staan. Als de cliënt niet kan staan, meet hem/haar dan terwijl hij/zij volledig uitgestrekt neerligt. U kan de cliënt ook naar zijn/haar gewicht en lengte vragen, maar besef daarbij dat de betrouwbaarheid van zelfgerapporteerde gegevens meestal onstabiel is. Documenteer het resultaat en maak een aantekening als de cijfers zelfgerapporteerde gegevens weergeven of als de cliënt gemeten werd terwijl hij/zij neerlag.
At line 7 changed 1 line.
Codeer bij de opname en bij het ontslag. Registreer de exacte lengte en het exacte gewicht en geef de metingen respectievelijk in centimeter en kilogram weer. Als het niet mogelijk is om de patiënt bij de opname te wegen en te meten, registreer dan de meest recente weging/meting die in de laatste 30 dagen (eventueel) uitgevoerd werd.
Codeer bij de opname en bij het ontslag. Registreer de exacte lengte en het exacte gewicht en geef de metingen respectievelijk in centimeter en kilogram weer. Als het niet mogelijk is om de cliënt bij de opname te wegen en te meten, registreer dan de meest recente weging/meting die in de laatste 30 dagen (eventueel) uitgevoerd werd.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]