Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie I 1, or AC Sectie I 1 version history

At line 3 changed 1 line.
Het doel is om de aanwezigheid van ziektes en/of infecties te documenteren die in verband staan met de huidige ADL-status, de cognitieve status, de gemoedstoestand of het gedrag, de medische behandelingen, verpleegkundige observatie of het risico op overlijden van de patiënt. In het algemeen zijn dat de aandoeningen die het huidige zorgplan voortdrijven. Codeer geen aandoeningen die verdwenen zijn of die niet langer een invloed op het functioneren of het zorgplan van de patiënt hebben. Er zijn twee onderverdelingen: (voorlopige) diagnoses bij opname en diagnoses bij ontslag (einddiagnoses). Ook de ICD-codes kunnen ingevuld worden, maar die worden meestal door een dossierbeheerder geregistreerd.
Het doel is om de aanwezigheid van ziektes en/of infecties te documenteren die in verband staan met de huidige ADL-status, de cognitieve status, de gemoedstoestand of het gedrag, de medische behandelingen, verpleegkundige observatie of het risico op overlijden van de cliënt. In het algemeen zijn dat de aandoeningen die het huidige zorgplan voortdrijven. Codeer geen aandoeningen die verdwenen zijn of die niet langer een invloed op het functioneren of het zorgplan van de cliënt hebben. Er zijn twee onderverdelingen: (voorlopige) diagnoses bij opname en diagnoses bij ontslag (einddiagnoses). Ook de ICD-codes kunnen ingevuld worden, maar die worden meestal door een dossierbeheerder geregistreerd.
At line 5 changed 1 line.
Praat met de patiënt en bekijk zijn/haar huidig medisch dossier. Raadpleeg het verzorgend personeel en praat met familieleden van de patiënt.
Praat met de cliënt en bekijk zijn/haar huidig medisch dossier. Raadpleeg het verzorgend personeel en praat met familieleden van de cliënt.
At line 8 changed 1 line.
* 1. Primaire diagnose of diagnose voor de huidige opname. De diagnose wordt aangewend om de verleende diensten te ondersteunen en te rechtvaardigen. Het is mogelijk dat de patiënt meer dan één primaire diagnose heeft.
* 1. Primaire diagnose of diagnose voor de huidige opname. De diagnose wordt aangewend om de verleende diensten te ondersteunen en te rechtvaardigen. Het is mogelijk dat de cliënt meer dan één primaire diagnose heeft.
At line 10 changed 1 line.
* 3. Diagnose aanwezig, wordt opgevolgd maar geen actieve behandeling. De patiënt heeft een diagnose die opgevolgd wordt, maar wordt daarvoor niet actief behandeld.
* 3. Diagnose aanwezig, wordt opgevolgd maar geen actieve behandeling. De cliënt heeft een diagnose die opgevolgd wordt, maar wordt daarvoor niet actief behandeld.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]