Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie E 3, or AC Sectie E 3 version history

At line 31 added 9 lines.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld:%%
*Morris heeft veel moeite om te horen als hij zijn gehoorapparaat niet in heeft, dan moet je bijna roepen vooraleer hij je hoort. Als hij zijn gehoorapparaat in heeft, wat meestal zo is, kan je een normaal gesprek met hem houden. Bij gesprekken in groep voelt hij zich geïsoleerd omwille van zijn gehoorprobleem.
!!!Codering
a) Hoorvermogen: Score 1 - Minimale moeite
b) Gebruik hoorapparaat: Score 1 - Ja
%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]