Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie E 3, or AC Sectie E 3 version history

At line 3 changed 1 line.
__a) Hoorvermogen__
__a) Hoorvermogen (met hoorapparaat indien gebruikt)__
At line 25 changed 1 line.
__b) Gebruik hoorapparaat - Hoorapparaat of ander auditief hulpmiddel dat regelmatig door de cliënt wordt gebruikt.__
__b) Gebruik hoorapparaat of ander auditief hulpmiddel__
At line 27 changed 1 line.
Het doel is om te noteren of de cliënt een hoorapparaat gebruikt, ongeacht of dit aan één zijde of aan beide zijden is.
Het doel is om te noteren of de cliënt regelmatig een hoorapparaat of ander auditief hulpmiddel gebruikt, ongeacht of dit aan één zijde of aan beide zijden is.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]