Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie E 3, or AC Sectie E 3 version history

At line 3 changed 1 line.
__a) Hoorvermogen__
__a) Hoorvermogen (met hoorapparaat indien gebruikt)__
At line 5 changed 1 line.
Het doel is de evaluatie van het vermogen van de patiënt om te horen (met indien nodig hulpmiddelen of aanpassingen van de omgeving).
Het doel is de evaluatie van het vermogen van de cliënt om te horen (met indien nodig hulpmiddelen of aanpassingen van de omgeving).
At line 9 changed 1 line.
Het hoorvermogen van de patiënt zou beoordeeld moeten worden met betrekking tot de manier waarop hij/zij gewoonlijk luistert. Als de patiënt altijd gebruik maakt van een hoorapparaat, evalueer zijn/haar hoorvermogen dan terwijl zij/hij een werkend apparaat in heeft. Vergeet niet te vragen of de batterij werkt en of het apparaat ingeschakeld is. De beoordeling moet uitgevoerd worden op basis van het vermogen van de patiënt om met zijn/haar gebruikelijke hoorapparaat te horen. Als de patiënt een hoorapparaat heeft maar weigert om het stelselmatig te gebruiken, voer de beoordeling dan zonder het hoorapparaat uit.
Het hoorvermogen van de cliënt zou beoordeeld moeten worden met betrekking tot de manier waarop hij/zij gewoonlijk luistert. Als de cliënt altijd gebruik maakt van een hoorapparaat, evalueer zijn/haar hoorvermogen dan terwijl zij/hij een werkend apparaat in heeft. Vergeet niet te vragen of de batterij werkt en of het apparaat ingeschakeld is. De beoordeling moet uitgevoerd worden op basis van het vermogen van de cliënt om met zijn/haar gebruikelijke hoorapparaat te horen. Als de cliënt een hoorapparaat heeft maar weigert om het stelselmatig te gebruiken, voer de beoordeling dan zonder het hoorapparaat uit.
At line 12 changed 1 line.
Neem het klinisch dossier van de patiënt door. Houd een vraaggesprek met de patiënt, observeer hem/haar en informeer naar zijn/haar gehoorfunctie. Raadpleeg indien nodig de familie van de patiënt, direct verplegend personeel en logopedisten. Verifieer de nauwkeurigheid van uw bevindingen door de patiënt tijdens de verbale interacties te observeren.
Neem het klinisch dossier van de cliënt door. Houd een vraaggesprek met de cliënt, observeer hem/haar en informeer naar zijn/haar gehoorfunctie. Raadpleeg indien nodig de familie van de cliënt, direct verplegend personeel en logopedisten. Verifieer de nauwkeurigheid van uw bevindingen door de cliënt tijdens de verbale interacties te observeren.
At line 15 changed 1 line.
Wees bedacht op wat u moet doen om met de patiënt te kunnen communiceren: of u duidelijker, luider of trager moet spreken, of u meer gebaren moet gebruiken, of de patiënt uw gezicht moet zien om te weten wat u zegt, of het vraaggesprek in een rustigere ruimte gehouden moet worden. Al die zaken wijzen op een hoorprobleem en dat moet bij de codering dan ook aangegeven worden.
Wees bedacht op wat u moet doen om met de cliënt te kunnen communiceren: of u duidelijker, luider of trager moet spreken, of u meer gebaren moet gebruiken, of de cliënt uw gezicht moet zien om te weten wat u zegt, of het vraaggesprek in een rustigere ruimte gehouden moet worden. Al die zaken wijzen op een hoorprobleem en dat moet bij de codering dan ook aangegeven worden.
At line 21 changed 1 line.
* 3. Ernstige moeite – Moeite in alle omstandigheden (bijv. spreker moet luid of heel traag spreken of de patiënt ervaart alles als gemompel)
* 3. Ernstige moeite – Moeite in alle omstandigheden (bijv. spreker moet luid of heel traag spreken of de cliënt ervaart alles als gemompel)
At line 24 changed 1 line.
__b) Gebruik hoorapparaat__
__b) Gebruik hoorapparaat of ander auditief hulpmiddel__
At line 26 changed 1 line.
Het doel is om te noteren of de patiënt een hoorapparaat gebruikt, ongeacht of dit aan één zijde of aan beide zijden is.
Het doel is om te noteren of de cliënt regelmatig een hoorapparaat of ander auditief hulpmiddel gebruikt, ongeacht of dit aan één zijde of aan beide zijden is.
At line 31 added 12 lines.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld:%%
*Morris heeft veel moeite om te horen als hij zijn gehoorapparaat niet in heeft, dan moet je bijna roepen vooraleer hij je hoort. Als hij zijn gehoorapparaat in heeft, wat meestal zo is, kan je een normaal gesprek met hem houden. Bij gesprekken in groep voelt hij zich geïsoleerd omwille van zijn gehoorprobleem.
!!!Codering
a) Hoorvermogen: Score 1 - Minimale moeite
b) Gebruik hoorapparaat: Score 1 - Ja
%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]