Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie D 2, or AC Sectie D 2 version history

At line 8 changed 1 line.
__a. Kortetermijngeheugen OK – Schijnt/blijkt zich na 5 minuten nog te herinneren__
__a. Kortetermijngeheugen – Schijnt/blijkt zich na 5 minuten nog te herinneren__
At line 14 changed 1 line.
__b. Procedureel geheugen OK - Kan (bijna) alle stappen van een reeks taken uitvoeren zonder aanwijzingen.__
__b. Procedureel geheugen - Kan (bijna) alle stappen van een reeks taken uitvoeren zonder aanwijzingen.__
At line 24 changed 1 line.
__c. Situationeel geheugen OK — Herkent naam/gezicht van zorgverleners waarmee hij/zij veel te maken heeft EN kan vaak bezochte plaatsen lokaliseren (bijv., slaapkamer, eetzaal, activiteitenruimte, therapieruimte)__
__c. Situationeel geheugen— Herkent naam/gezicht van zorgverleners waarmee hij/zij veel te maken heeft EN kan vaak bezochte plaatsen lokaliseren (bijv., slaapkamer, eetzaal, activiteitenruimte, therapieruimte)__
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]