Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie C 1, or AC Sectie C 1 version history

At line 9 removed 4 lines.
!!!Codering:
Vul voor de dag en de maand twee cijfers en voor het jaar vier cijfers in. Als de maand of de dag slechts uit één getal bestaat, vul dan in het eerste vakje een ‘0’ in.
\\Bijvoorbeeld: 4 mei 2007 moet als volgt worden ingevuld:
[{Image src = 'HCSectieB1/datumB1.jpg'}]
At line 10 added 3 lines.
!!!Codering:
Gebruik het keuzemenu.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]