Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie B 6, or AC Sectie B 6 version history

At line 3 changed 1 line.
De bedoeling is om vast te stellen of de patiënt op de spoedgevallendienst geweest is. Die informatie helpt bij het interpreteren van de beoordeling bij opname die mogelijks uitgesteld werd indien de patiënt behoorlijk wat tijd op de spoedgevallendienst doorgebracht heeft.
De bedoeling is om vast te stellen of de cliënt op de spoedgevallendienst geweest is. Die informatie helpt bij het interpreteren van de beoordeling bij opname die mogelijks uitgesteld werd indien de cliënt behoorlijk wat tijd op de spoedgevallendienst doorgebracht heeft.
At line 5 changed 1 line.
Geef de code die weergeeft of de patiënt op de spoedgevallendienst gebleven is.
Geef de code die weergeeft of de cliënt op de spoedgevallendienst gebleven is.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]