Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie B 1, or AC Sectie B 1 version history

At line 1 removed 1 line.
//
At line 14 changed 2 lines.
Vul in de hokjes de juiste cijfers in. Laat geen van de hokjes blanco. Als de maand of dag maar uit één getal bestaat, vul dan in het eerste hokje een “0” (voorloopnul) in.
\\Bijvoorbeeld: 4 mei 2007 moet als volgt worden ingevuld: [{Image src = 'HCSectieB1/datumB1.jpg'}]
Gebruik het keuzemenu om de datum vast te leggen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]