Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie A 8, or AC Sectie A 8 version history

At line 2 changed 1 line.
!!A8. Patiëntidentificatie
!!A8. cliëntidentificatie
At line 5 changed 1 line.
Het uniek identificeren van de patiënt.
Het uniek identificeren van de cliënt.
At line 8 changed 1 line.
Kijk in het patiëntendossier. Als nummers of gegevens ontbreken, vraag ze dan op bij de administratie van de organisatie.
Kijk in het cliëntendossier. Als nummers of gegevens ontbreken, vraag ze dan op bij de administratie van de organisatie.
At line 11 changed 1 line.
* a. Identificatienummer in de organisatie - Een door de organisatie zelf aan de patiënt toegekend nummer dat alleen binnen de organisatie met de naam van de patiënt kan worden verbonden.
* a. Identificatienummer in de organisatie - Een door de organisatie zelf aan de cliënt toegekend nummer dat alleen binnen de organisatie met de naam van de cliënt kan worden verbonden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]