Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie A 7, or AC Sectie A 7 version history

At line 5 changed 1 line.
Voer een gesprek met de patiënt en zijn/haar familie. Men kan expliciet bevragen of er bepaalde wensen zijn waarmee het personeel dient rekening te houden.
Voer een gesprek met de cliënt en zijn/haar familie. Men kan expliciet bevragen of er bepaalde wensen zijn waarmee het personeel dient rekening te houden.
At line 8 changed 1 line.
Maak aantekeningen van de eventuele wensen of noden die de patiënt heeft.
Maak aantekeningen van de eventuele wensen of noden die de cliënt heeft.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]