Difference between version and version      View first change»»

Back to AC Sectie A 3, or AC Sectie A 3 version history

At line 1 added 2 lines.
\\
!!A3. Geboortedatum
At line 4 added 4 lines.
!!!Codering:
Vul in de hokjes de juiste cijfers in. Laat geen van de hokjes blanco. Als de maand of dag maar uit één getal bestaat, vul dan in het eerste hokje een “0” (voorloopnul) in.
\\Bijvoorbeeld: 5 maart 1922 moet als volgt worden ingevuld: [{Image src = 'HCSectieA3/datumA3.jpg'}]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]