Difference between version and version      View first change»»

Back to AC, or AC version history

At line 5 changed 1 line.
''Het "[interRAI-beoordelingsinstrument|Woordenlijst#MDS]" voor de __acute zorg__ in België,
''Het "[interRAI-beoordelingsinstrument|Woordenlijst#MDS]" voor __kwetsbare oudere personen in een acuut ziekenhuis__ in België,
At line 8 removed 2 lines.
Voor het volledig __handboek__ van de __interRAI Acute Care__ (inclusief de inleidende hoofdstukken gevolgd door de Secties) verwijzen we graag naar de [Downloads|Downloads].
At line 12 changed 1 line.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
At line 21 changed 1 line.
## B4: [Tijdsspanne tussen gebeurtenis die tot de opname heeft geleid en opname|ACSectieB4]
## B4: [Tijdspanne tussen gebeurtenis die tot de opname heeft geleid en de opname|ACSectieB4]
At line 44 changed 1 line.
## G3: [Activiteitsniveau|ACSectieG3]
## G3: [Activiteitenniveau|ACSectieG3]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-23) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]