Difference between version and version      View first change»»

Back to Downloads, or Downloads version history

At line 15 changed 1 line.
!!!InterRAI HC, LTCF, AC, PC, MH, CMH België
!!!InterRAI HC, LTCF, AC, PC, CMH, MH België
At line 17 changed 1 line.
De pdf-versies van de handboeken betreffende het invullen van de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de thuiszorg (Home Care), de residentiële settings (Long Term Care Facilities), de acute zorgsettings (Acute Care), de palliatieve zorgsettings (Palliative Care) en de settings voor geestelijke gezondheidszorg (Mental Health en Community Mental Health) in België zijn voorlopig alleen verkrijgbaar via onze [helpdesk|HelpDesk].
De pdf-versies van de handboeken betreffende het invullen van de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de thuiszorg (Home Care), de residentiële setting (Long Term Care Facilities), de acute zorgsetting (Acute Care), de palliatieve zorgsetting (Palliative Care) en de settings voor geestelijke gezondheidszorg (Community Mental Health en Mental Health) in België zijn voorlopig alleen verkrijgbaar via onze [helpdesk|HelpDesk].
At line 22 changed 1 line.
Een MDS, Minimum Data Set of [interRAI-beoordelingsinstrument|Woordenlijst#RAI] is een kernverzameling van screenings- en beoordelingselementen inclusief definities en coderingscategorieën die samen de fundering vormen van een gestructureerde (secties, items, ...) beoordeling. De beoordelingsinstrumenten (Home Care, LTCF, Acute Care, Palliative Care) werden na vertaling uit het Engels aangepast aan de Vlaamse settings. Hoe een MDS of interRAI-beoordelingsinstrument moet worden ingevuld kunt u terugvinden in de handboeken (zie hierboven).
Een MDS, Minimum Data Set of [interRAI-beoordelingsinstrument|Woordenlijst#RAI] is een kernverzameling van screenings- en beoordelingselementen inclusief definities en coderingscategorieën die samen de fundering vormen van een gestructureerde (secties, items, ...) beoordeling. De beoordelingsinstrumenten (Home Care, LTCF, Acute Care, Palliative Care, Community Mental Health, Mental Health ) werden na vertaling uit het Engels aangepast aan de Vlaamse settings. Hoe een MDS of interRAI-beoordelingsinstrument moet worden ingevuld kunt u terugvinden in de handboeken (zie hierboven).
At line 24 changed 1 line.
!!!InterRAI HC, LTCF, AC, PC, MH, CMH België
!!!InterRAI HC, LTCF, AC, PC, CMH, MH België
At line 26 changed 1 line.
De pdf-versies van de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de thuiszorg (Home Care), de residentiële settings (Long Term Care Facilities), de acute zorgsettings (Acute Care), de palliatieve zorgsettings (Palliative Care) en de settings voor geestelijke gezondheidszorg (Mental Health en Community Mental Health) in België zijn voorlopig alleen verkrijgbaar via onze [helpdesk|HelpDesk].
De pdf-versies van de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de thuiszorg (Home Care), de residentiële setting (Long Term Care Facilities), de acute zorgsetting (Acute Care), de palliatieve zorgsetting (Palliative Care) en de settings voor geestelijke gezondheidszorg (Community Mental Health en Mental Health) in België zijn voorlopig alleen verkrijgbaar via onze [helpdesk|HelpDesk].
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-132) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]