Difference between version and version      View first change»»

Back to Downloads, or Downloads version history

At line 24 changed 1 line.
!!!InterRAI HC, LTCF, AC, PC België
!!!InterRAI HC, LTCF, AC, PC, MH, CMH België
At line 26 changed 1 line.
De pdf-versies van de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de thuiszorg (Home Care), de residentiële settings (Long Term Care Facilities), de acute zorgsettings (Acute Care) en de palliatieve zorgsettings (Palliative Care) in België zijn voorlopig alleen verkrijgbaar via onze [helpdesk|HelpDesk].
De pdf-versies van de interRAI-beoordelingsinstrumenten voor de thuiszorg (Home Care), de residentiële settings (Long Term Care Facilities), de acute zorgsettings (Acute Care), de palliatieve zorgsettings (Palliative Care) en de settings voor geestelijke gezondheidszorg (Mental Health en Community Mental Health) in België zijn voorlopig alleen verkrijgbaar via onze [helpdesk|HelpDesk].
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-132) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]