Clinical Assessment Protocols (CAP's)

De nieuwe generatie Clinische Analyseprotocollen 2007 van interRAI worden hier voorgesteld.

Het team van BelRAI is verheugd de nieuwe interRAI CAP's (Clinical Assessment Protocols) of Clinische Analyseprotocollen te kunnen voorstellen voor gebruik bij de interRAI-beoordelingsinstrumenten (MDS) voor thuiszorg en langdurige intramurale zorg. De nieuwe CAP’s kunnen ook met de instrumenten voor woonzorg en beschermd wonen en de vorige generatie beoordelingsinstrumenten, toegepast in verzorgingstehuizen (MDS 2.0) en bij thuiszorg (HC 2.0), gebruikt worden. We hopen dat daardoor alle clinici, of ze nu met de oude of de nieuwe instrumenten werken, van dit omvangrijk onderzoeksinitiatief kunnen profiteren. Lees verder

Voor het opstellen van de nieuwe generatie CAP’s werd uitgebreid onderzoek gedaan waarbij rekening gehouden werd met het meest recente bewijsmateriaal uit de wetenschappelijke literatuur, internationale praktische richtlijnen en informatiegeldigheid verschaft door vakdeskundigen van over de hele wereld.

Bepaalde aspecten, subsets of deelverzamelingen van de interRAI-beoordelingsinstrumenten (MDS) fungeren als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP uiteengezet wordt. Deze "CAP-triggers" werden geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de CAP’s. De zorgdoelen in de verschillende CAP's variëren en omvatten de mogelijkheid een probleem op te lossen, gevaar voor achteruitgang van de gezondheid te verminderen of een klimaat voor verbetering te scheppen.

Het handboek van de interRAI Clinical Assessment Protocols (CAP's, die na vertaling uit het Engels werden aangepast aan de specificiteiten van de Belgische zorgsectoren) kunt u vinden bij de Downloads.

De CAP’s behandelen problemen die zich over vier brede domeinen uitstrekken: hieronder vindt u de apart uitgewerkte CAP's. Ze bevatten "zorgrichtlijnen" die helpen de relevante, onderliggende problemen bij de cliënten te achterhalen met de bedoeling daarna, onder een maximale autonomie van de zorgverleners, een holistische en hoogkwalitatieve zorgplanning te realiseren.

De vetgedrukte CAP's kunnen hieronder volledig uitgewerkt (betekenis, probleemstelling en richtlijnen) geconsulteerd worden; voor de andere CAP's werden de richtlijnen voorlopig vervangen door een tekst uit het handboek (klik hieronder op " << " en nadien op de Links).

Een overzicht van alle mogelijke activeringscodes per CAP, zoals die in BelRAI bij de resultaten worden weergegeven, kunt u vinden bij de Downloads.

Sommige documenten worden hier in PDF (Portable Document Format) beschikbaar gesteld. Indien u nog niet beschikt over Adobe Reader,
download hier dan eerst de recentste versie.

  Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:13 29-Nov-2019 by Nicolas.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]