Difference between version and version      View first change»»

Back to Trigger GAD Del, or Trigger GAD Del version history

At line 5 changed 1 line.
|| HC ||Items
||[Home Care|HC]||Items
At line 11 changed 2 lines.
||LTCF||Items
||[LTCF|LTCF]||Items
At line 17 added 3 lines.
\\
! DELIRIUM PREVENTIE: CAP-triggers
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [Delirium Preventie-CAP|DeliriumPrev] in BelRAI te kunnen genereren.
At line 21 added 13 lines.
||[Acute Care|AC] ||Items
|CPS_premorbide| [Cognitive Performance Scale|CPS]
\\
! DELIRIUM BEHANDELING: CAP-triggers
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [Delirium Behandeling-CAP|DeliriumBeh] in BelRAI te kunnen genereren.
||[Acute Care|AC] ||Items
|D3a_opname| [Gemakkelijk afgeleid|ACSectieD3]
|D3b_opname| [Episodes van onsamenhangend praten|ACSectieD3]
|D3c_opname| [Geestelijk functioneren wisselt in de loop van de dag|ACSectieD3]
|D4_opname| [Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren|ACSectieD4]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by Sam Delye.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]